Kết nối Excel phần mềm in mã vạch Bartender

 

Các bước chuẩn bị:

  • File dữ liệu Microsoft Excel. Chẳng hạn như file mẫu dưới đây:


(Giả sử chúng ta đã sét khổ nhãn, định dạng kiểu nhãn ban đầu)
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kết nối Excel và phần mềm Bartender
1. Từ thanh công cụ, click chọn File\Database Connection Setup...

2. Cửa sổ xuất hiện, chọn Microsoft Excel, sau đó click chọn Next

3. Click chọn Browse để tìm đường dẫn chứa file excel cần kết nối, sau đó click chọn Next để tiếp tục

4. Click chọn sheet chứa dữ liệu. Click Finish - OK để hoàn tất.

5. Kiểm tra xem file excel đã được kết nối vào phần mềm Bartender chưa ?

Bước 2: Gán các trường dữ liệu vào file thiết kế (các tham biến).
Giả sử có file thiết kế như mẫu sau:

1.  Click đúp hoặc click phải chuột chọn Properties tham biến bất kỳ, ở đây chúng ta chọn NAME, cửa sổ xuất hiện và thực hiện theo hình mô tả dưới đây:

2. Cửa sổ lựa chọn bảng cơ sở excel vừa được kết nối ở bước 1. Click chọn Database Field, sau đó click Next.

3. Click chọn Field Name tương ứng với tham biến muốn gán. Sau đó click chọn Finish - Close.

4. Đối với các trường dữ liệu khác tiến hành gán tương tự, chúng ta có kết quả như sau:
Chúc các bạn thực hiện thành công !

Mọi thắc mắc, vui lòng để lại comment bên dưới. Thanks !


No comments:
Write nhận xét